domek eco 003

Realizując zadania związane z ochroną środowiska Gmina Głuchołazy w lutym 2017 roku zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w zakresie realizacji zadań związanych z wprowadzeniem programu PONE. Program Ograniczenia Niskiej Emisji w województwie Opolskim dla

osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ma na celu ograniczenie niskiej emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania jak również wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej odnawialnych źródeł energii. Program realizowany jest od 2016 do 2020 roku wykorzystując środki statutowe wymienionej instytucji. Program PONE przewiduje dofinansowanie w postaci niskooprocentowanej pożyczki – około 2,5% w skali roku z możliwością jej umorzenia nawet do 30% wartości pożyczki. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata pożyczki oraz co najmniej 2 letni okres kredytowania. Wnioski o pożyczkę można składać bezpośrednio w sekretariacie Funduszu w Opolu lub za pośrednictwem poczty. O wymienione wsparcie finansowe mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, stanowiących lokale mieszkalne lub budynków jednorodzinnych położonych na terenie województwa opolskiego. Ponadto po rozszerzeniu programu PONE można ubiegać się o wymienioną pomoc w przypadkach zadań realizowanych przez najemców lokali komunalnych, zadań w budynkach wielorodzinnych, których właścicielami są osoby fizyczne, a także przedsiębiorców należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę w celach: wymiany kotłów węglowych, termomodrnizację obiektów wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej oraz zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.wfosigw.opole.pl w zakładce portal beneficjenta, pod numerem telefonu 774567873 wew. 108, 116, 117, 123, 147 i 148 oraz pod adresem sekretariat@wfosigw.opole.pl