dsc06599

Przygotowania do tego wydarzenia trwały od co najmniej miesiąca. Trudno zliczyć liczbę osób, które zaangażowały się w organizację Konferencji Pszczelarskiej na temat „Chorób i zakażeń pszczół”, której główny ciężar organizacyjny udźwignęło Miejsko - Gminne Koło Pszczelarzy w Głuchołazach. Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński

wspólnie ze Starostą Powiatu Nyskiego Czesławem Biłobranem objęli Konferencje swoim patronatem. Wydarzenie to odbyło się 15 kwietnia 2018 roku w Centrum Kultury w Głuchołazach oraz na na placu przy remontowanym obiekcie Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach. Konferencję otworzył niedawno powołany Prezes Miejsko – Gminnego Koła Pszczelarzy w Głuchołazach Antonii Ożóg, który poprosił gości zaproszonych min. Posła na Sejm RP Rajmunda Millera oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego w Opolu Bogusława Wierdaka o wręczenie wyróżnień zasłużonym pszczelarzom z Gminy Głuchołazy. Głównym prelegentem konferencji była dr. hab. Krystyna Pohorecka prof. nadzw. PIWet PIB w Puławach, która omówiła zagadnienie chorób pszczół. Czterogodzinny wykład Pani profesor otworzył oczy słuchaczom na nowe zagrożenia, ale również dowiedzieli się oni jak zapobiegać tym zagrożeniom. Ponadto lek. wet. Mirosława Stępień zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie przedstawiła zagadnienie wizytowania pasieki dotkniętej chorobą oraz postępowania w przypadku zatrucia pszczół oraz lek, wet. Monika Gorzkowska z Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Nysie omówiła temat sprzedaży bezpośredniej. Na zakończenie konferencji zagadnienie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin omówiła mgr inż. Anna Faber z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu. W trakcie trwania konferencji na boisku Liceum ogólnokształcącego swoje produkty oraz akcesoria i urządzenie wykorzystywane przez właścicieli pasiek zaprezentowały firmy specjalizujące się w tego rodzaju sprzęcie. O podniebienie uczestników wydarzenia zadbały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Charbielinie, które na tę okazje przygotowały mnóstwo wypieków własnej roboty, a daniem głównym był staropolski bigos. Sprawna i bardzo przyjazna obsługa kateringowa w wykonaniu naszych znajomych Pań z Charbielina była kolejnym, mocnym punktem organizacyjnym wydarzenia. Z uwagi na duże zainteresowanie konferencją ze strony posiadaczy pasiek jej zakończenie zamiast o 16.00 przesunęło się na godzinę 17.00. Jak podają organizatorzy wydano 250 certyfikatów uczestnictwa w konferencji co potwierdza duże zainteresowanie tą dziedziną na terenie Gminy Głuchołazy, ale nie tylko. W Głuchołazach gościliśmy pszczelarzy z całego Powiatu Nyskiego, ale również z Konina, Opola, Kłodzka, a nawet z Jesenika, Zlatych Hor i Ołomuńca w Czechach. Pozytywny oddźwięk w środowisku pszczelarzy, jak również poważne potraktowanie tematu przez władze gminy i powiatu pozwalają organizatorom na planowanie kolejnych wydarzeń o tej lub podobnej tematyce na naszym terenie. Jak ważną rolę odgrywa pszczoła w eko systemie i jak wielki ma udział w produkcji żywności wiemy wszyscy, dlatego każda forma ochrony tych pożytecznych owadów powinna spotkać się ze zrozumieniem ludzi.