mrs

Zapraszam na XIII posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach, które odbędzie się 8 maja 2018 r. o godz. 11:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskieg w Głuchołazach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 2. Przedstawienie propozycji porządku obrad.  
 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
 5. Wręczenie nagród laureatom „II Międzypokoleniowego Testu Historycznego”- Burmistrz Głuchołaz.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności w okresie między posiedzeniami MRS.
 7. Przedstawienie oceny realizacji programu „Gmina Głuchołazy przyjazna seniorom.”
 8. „Telefon życzliwości” - wystąpienie Pani Grażyny Gabriel.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodnicząca MRS

Elżbieta Zborowska