logo strazy granicznej

Straż Graniczna oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zapraszają pracodawców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 25 maja 2018 roku o godzinie 8.00 w siedzibie PUP Nysa w pokoju numer 15, I piętro.

 

 

Na spotkaniu obecny będzie Funkcjonariusz Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu z Placówki Straży Granicznej w Opolu.

 

 

 

Celem spotkania jest poinformowanie i zapoznanie osób zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców ze stanem prawnym oraz zakresem kontrolnym ze strony Straży Granicznej dotyczącym następujących zagadnień:

 

 

 

dokumenty wymagane od cudzoziemców w trakcie wjazdu i pobytu na terytorium RP,

 

sankcje, jakimi może być objęty cudzoziemiec za pobyt lub podjęcie pracy wbrew obowiązującym przepisom,

 

konsekwencje, jakie może ponieś obywatel Polski, który nielegalnie zatrudnia lub umożliwia nielegalny pobyt cudzoziemcowi,

 

kryteria, które musi spełnić cudzoziemiec podejmujący pracę na terytorium RP.

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o kontakt z doradcą klienta:

 

 

Agnieszka Hoc, tel. 77 4489939, Jolanta Woźniak 77 4489937 lub poprzez adres e-mail: cudzoziemcy@pup.nysa.pl

 

 

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację.