dsc08851 

W otoczeniu głuchołaskich przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Głuchołazy wręczył wizerunek odsłoniętej tablicy Kawalera Orderu Uśmiechu Pani Barbarze Fender. Uroczystość przygotowana przez

pracowników Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury odbyła się w ramach XIV Edycji Biesiady Czytelniczej. Dlatego też i kawaler Orderu Uśmiechu nie jest przypadkowy. Pani Barbara jest bibliotekarką, która od blisko trzydziestu lat propaguje wśród uczniów ideę czytania książek, organizuje spotkania autorskie z pisarzami i poetami, a tak że prowadzi z dziećmi warsztaty i organizuje konkursy m.in. czytelnicze. Jej wielką pasją są również zajęcia terapeutyczne prowadzone właśnie z dziećmi oraz jest wielkim orędownikiem bezpiecznego korzystania z internetu szczególnie wśród najmłodszych. Pani Basia w pierwszej części spotkania przedstawiła prezentację, która przybliżyła zgromadzonym jej sylwetkę, ale co najważniejsze pokazała prawdziwy Order Uśmiechu, którym została wyróżniona w 2017 roku. W trakcie wręczania Orderu przez Kanclerza kapituły Orderu Uśmiechu Marka Michalaka nie zabrakło soku z cytryny, który musiał być wypity z uśmiechem na twarzy. Druga część dzisiejszej uroczystości odbyła się w rejonie Skweru Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, gdzie gość zaproszony Barbara Fender w obecności przedstawicieli władz samorządowych, Radnych Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych odsłoniła pamiątkową tablicę. Ciekawostką jest, że na pamiątkowych tablicach, których jest obecnie osiem znajduje się własnoręcznie narysowany przez kawalera uśmiech. Nie mogło obyć się bez przemówień, dziecięcych uśmiechów oraz hymnu Kapituły Orderu Uśmiechu, do którego słowa napisał Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka. Impreza ta świetnie wpisuje się w okres ustanowionego przez Radę Miejska w Głuchołazach „Roku Orderu Uśmiechu” z okazji 50-ciolecia ustanowienia jedynego odznaczenia przyznawanego przez dzieci osobom dorosłym.