Wyniki konkursu dostępne w Biuleynie Informacji Publicznej pod adresem : BIP - wyniki konkursu ofert