dsc09021

Piąta kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głuchołazach (MRM) jest już faktem. Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński i Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Głuchołazach Andrzejem Frankiewiczem oraz Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Głuchołazach Szymonem Pleszczakiem przywitali w dniu

9 maja 2018 roku przedstawicieli 13 szkół podstawowych z naszej gminy oraz głuchołaskich gimnazjów wybranych do Młodzieżowej Rady Miejskiej. W skład tego doradczego ciała wchodzi 15 radnych z czego 8 to uczennice. Po otwarciu posiedzenia pierwszej sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Frankiewicza przedstawiciele władz samorządowych wręczyli wszystkim obecnym młodzieżowcom zaświadczenia o wyborze, które poświadczyły oficjalne piastowanie funkcji Młodzieżowego Radnego Gminy Głuchołazy. Pierwsza sesja stała się również świetną okazją do wyróżnienia najlepszych uczestników II Międzypokoleniowego Testu Historycznego. Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Elżbieta Zborowska wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych Głuchołaz wręczyła wyróżnionym dyplomy i nagrody. Następnie ruszyła procedura wyborów komisji skrutacyjnej, prezydium oraz komisji rewizyjnej. Na zakończenie posiedzenia podjęto prace związane z opracowaniem planu pracy Młodzieżowej rady Miejskiej. Piata kadencja MRM w Głuchołazach dokonała najważniejszych wyborów, które rzutować będą na okres całej kadencji, a w działaniach młodych samorządowców wspierał będzie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Szymon Plaszczak z racji pełnienia funkcji opiekuna tego fakultatywnego organu samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym. Warto wiedzieć, że Pierwsza młodzieżowa rada została utworzona w Polsce w 1990 roku w Częstochowie. Dopiero w 2001 roku, wraz z nowelizacją ustaw samorządowych, do ustawy o samorządzie gminnym wprowadzono art. 5b, formalnie zezwalający na utworzenie młodzieżowej rady gminy. Młodzieżowe rady nie mają statusu organizacji pozarządowej ani nie posiadają osobowości prawnej. O polepszenie młodzieżowego życia w Głuchołazach w ciągu najbliższych dwóch lat zadbają: Dziedzic Piotr jako Przewodniczący; Łysek Elżbieta jako Wiceprzewodniczący; Kwit Jan jako Sekretarz; Kanarska Martyna jako członek Komisji Rewizyjnej; Niemiec Malwina jako członek Komisji Rewizyjnej; Świetlikowski Bartosz jako członek Komisji Rewizyjnej oraz radni: Bruzi Kamil; Chwastyk Izabela; Furca Klaudiusz; Majoch Karolina; Pępek Szymon; Pydych Klaudia; Skrzypa Dominika; Struś Jakub i Zientek Monika. Na starcie wszystkim życzymy rozwagi i trafności w odejmowanych decyzjach.