2018.05.22.plakat

Szanowni Państwo !!!

Zapraszamy do przystąpienia do programu realizowanego bezpłatnie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjsalistyczny MSWiA im. Jana Pawła II. Potrzeba realizacji Programu wynika z niedostatecznego poziomu dostępności pacjentów do rehabilitacji kardiologicznej. W województwie opolskich choroby ukladu krążenia stanowią jeden z głównych

problemów zdrowotnych regionu. Podjęte działania maja wpłynąć na wzrost dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych po przebytych schorzeniach. Gwarantuje to zmniejszenie występowania niepełnosprawności z powodu rozwoju schorzeń kardiologicznych.
Poinformuj swoich znajomych o możliwości przystąpienia do programu Rehabilitacji Kardiologicznej w warunkach ambulatoryjnych.
Rejestracja do programu: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00 tel. 77 40 80 163 e-mail: dul.rejestracja@szpitalmsw-glucholazy.pl