BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

OGŁASZA WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na zadania publiczne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm. ).

 

więcej...