PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 r. GMINY GŁUCHOŁAZY

 

 

 

Sporządzony na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Plan postępowań o udzielenie

zamówień, jakie Gmina Głuchołazy przewiduje przeprowadzić w 2017 r. dotyczy zamówień o wartości powyżej 30 tysięcy euro.

 

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia publicznego

Orientacyjna wartość zamówienia (brutto) w złotych

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach - budowa chodników wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

140 000,00

II kwartał

2

Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach – wykonanie kanalizacji i ogrodzenia

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

160 000,00

III kwartał

3

Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Głuchołazy - budowa parkingu przy centrum przesiadkowym, przebudowa placu manewrowego przy ul. Wyszyńskiego w Głuchołazach, przebudowa budynku dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, budowa parkingu w Pokrzywnej wraz ze zjazdem oraz budowa zatoki i wiaty przystankowej, zakup 2 autobusów elektrycznych, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 000 000,00

IV kwartał

4

Budowa krytego basenu w Głuchołazach- wykonanie dokumentacji

usługa

Przetarg nieograniczony

250 000,00

II kwartał

5

Budżet obywatelski

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

268 132,00

II kwartał

6

Budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

300 000,00

II kwartał

7

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego- budynek Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1 080 000,00

II kwartał

8

Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

200 000,00

I kwartał

9

Remont oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach oraz modernizacja nawierzchni Orlika

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

235 840,00

III kwartał

10

Modernizacja kanalizacji deszczowej w Głuchołazach

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

200 000,00

III kwartał

11

Dzierżawa - dostawa, montaż, zaprogramowanie, uruchomienie, serwisowanie i konserwacja parkometrów do pobierania opłat za parkowanie na płatnych parkingach przez okres 4 lat na terenie miast Głuchołazy parkometrów

usługa

Przetarg nieograniczony

330 000,00

III kwartał

12

Konserwacja oświetlenia w zakresie punktów świetlnych będących własnością Gminy Głuchołazy na okres 2 lat

usługa

Przetarg nieograniczony

156 000,00

I kwartał

13

Obsługa pocztowa na okres 3 lat

usługa

Przetarg nieograniczony

307 830,00

I kwartał

14

Odbieranie i zagospodarowanie

odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuchołazy w okresie 3 lat

usługa

Przetarg nieograniczony

9 000 000,00

II kwartał

15

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.116.113,00 zł

usługa

Przetarg nieograniczony

336 462,00

Kwartał III

16

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.475.804,00 zł

usługa

Przetarg nieograniczony

468 470,00

Kwartał III

17

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.475.804,00 zł

usługa

Przetarg nieograniczony

47 259,00

Kwartał III

19

Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej

usługa

Przetarg nieograniczony

200 000,00

Kwartał IV