Informacja w sprawie zasad rejestracji, zmian w rejestrze i wykreślenia z rejestru żłobka i klubu dziecięcego prowadzonego przez osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Czytaj więcej