ULGI I ZWOLNIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (INWESTORÓW):

 

 

-niskie stawki podatku od nieruchomości (jedne z najniższych w woj.opolskim)

 

-zwolnienia od podatku od nieruchomości (pomoc de minimis)

 

Gmina Głuchołazy stwarza korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości oferując m.in. niskie stawki podatku od

nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

W 2017 r. stawki te wynoszą:

 

-0,69 zł od 1 m ² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

przy ustawowej możliwej stawce maksymalnej ustalonej na 0,89 zł za m2 ;

 

 

-17,50 od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

przy ustawowej możliwej stawce maksymalnej ustalonej na 22,86 zł za m2.

  
 

 

uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

Dla małych i średnich przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Głuchołazy oferowana jest pomoc de

minimis na zasadach określonych w programie pomocy de minimis stanowiących załącznik do Uchwały Nr XXII/223/16 Rady

Miejskiej w Głuchołazach z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de

minimis dla małych i średnich przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Głuchołazy.

 

uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości(pomoc de minimis)