Gmina w chwili obecnej nie posiada terenów inwestycyjnych