Zapraszam na XII posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach, które odbędzie się 6 lutego 2018 r. o godz. 11:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskieg w Głuchołazach.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
  2. Przedstawienie propozycji porządku obrad.  
  3. Przyjęcie porządku obrad. 
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
  5. Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności w okresie między posiedzeniami MRS.
  6. Zatwierdzenie planu pracy na 2018 rok.
  7. Przedstawienie odpowiedzi na składane przez MRS wnioski i zapytania.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Sprawy bieżące. 
  10. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca MRS

Elżbieta Zborowska