Zapraszam na X posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach, które odbędzie się 11 września 2017 r. o godz. 11:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad,

2. Przedstawienie propozycji porządku obrad,

3. Przyjęcie porządku obrad,

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

5. Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności w okresie między posiedzeniami MRS,

6. Przedstawienie odpowiedzi na składane przez MRS wnioski i zapytania,

7. Interpelacje i zapytania radnych,

8. Sprawy bieżące,

9. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca MRS

Elżbieta Zborowska