Kubo Ed

Kubowicz Edward
Radny Głuchołaz
ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

 

Lat:
54

 

Tel.:
077 40 92 150 (Biuro Rady Miejskiej)

 

Komitet:
Komitet Wyborczy PSL

 

Oświadczenia majątkowe:

 

Dyżur Radnego:
Urząd Miejski, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
Biuro Rady Miejskiej -


e-mail:  edward.kubowicz@glucholazy.pl