W związku z realizacją planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR) - ,,LSR 2017” Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na spotkania, skierowane do potencjalnych wnioskodawców z obszaru LSR.

Spotkania mają na celu przekazanie potencjalnym wnioskodawcom wyjaśnień dotyczących zakresu i warunków wsparcia oraz rodzaju wspieranych działalności w ramach naborów planowanych w 2017. Spotkania odbędą się w Sali nr 234 w Urzędzie Miejskim w Nysie w dniach:

- 09.06.2017 – w godzinach 11.00-15.00

- 12.06.2017 – w godzinach 15.00-19.00

- 13.06.2017 – w godzinach 11.00-15.00

 

Do udziału w spotkaniach zaproszeni są mieszkańcy z obszaru Gminy Głuchołazy, w szczególności:

- zainteresowani rozpoczęciem/rozwojem działalności gospodarczej na terenie Nyskiego księstwa Jezior i Gór,

- należący do grup defaworyzowanych tj. osoby w wieku pon.35 lat, osoby w wieku pow. 55 lat, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Realizacja LSR daje możliwość mieszkańcom naszych gmin, ubiegać się o środki unijne w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.