Drukuj
Odsłony: 920

nowe logo
Nyskie KSIĘSTWO JEZIOR I GÓR

ZAPRASZA NA SPOTKANIA

INFORMACYJNe w ramach kampanii „lsr w 2017”

W związku z realizacją Planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR), Zarząd stowarzyszenia, zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania mające na celu

 

przekazanie informacji o terminach naborów, zakresie
i warunkach wsparcia oraz rodzaju wspieranych operacji

 

realizowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 

 

miejsce i terminy spotkań

 

Urząd miejski w nysie ul. kolejowa 15 - sala 234

09.06.2017– godz. 11001500

12.06.2017 – godz. 15001900

13.06.2017– godz.1100 – 1500

 

Plan spotkań

 

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020