DSC07830

Od 13 października 2017 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie ma patrona. Ale jego wybór to roczny okres zapoznawania się z kandydaturami przedstawianymi zarówno przez grono pedagogiczne jak i uczniów szkoły. Z pośród przeróżnych kandydatur, najbardziej przypadła do gustu społeczności szkolnej kandydatura

Janusza Korczaka, a szczegółowe przybliżenie jego sylwetki spowodowało prawdziwe poruszenie i zachwyt jego osobą. To właśnie Korczak dostrzegł w dziecku człowieka posiadającego swoje prawa. Lekarz, pedagog, pisarz, publicysta i działacz społeczny zainicjował powstanie w 1926 roku pierwszego czasopisma pt." Mały Przegląd", które było redagowane w większości przez dzieci. I wreszcie to Janusz Korczak był twórcą oryginalnego systemu pracy z dziećmi, opartego na partnerstwie. Zebrana wiedza o jego działalności na rzecz dobra dzieci została zobrazowana w wykonanych przez uczniów szkoły albumach. Dlatego w uroczystości nadania imienia Janusza Korczaka Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie nie mogło zabraknąć gości szczególnych. Wśród nich znaleźli się Wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor, Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Stanisław Szul, Opolski Kurator Oświaty Michał Siek, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Adam Łabaza, Sołtys wsi Nowy Świętów Eleonora Czerwińska, Sołtys wsi Wilamowice Nyskie Maria Rogucka, Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Rady Miejskiej w Głuchołazach Mariusz Migała oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Krystyna Kubiszyn. Nie zabrakło emerytowanych dyrektorów szkoły oraz rodziców. A wszyscy wymienieni goście mogli zachwycać się min. przygotowaną inscenizacją z życia Króla Maciusia Pierwszego czy hymnem szkoły. Odświętnie ubrani uczestnicy tego wydarzenia tworzyli historię, która w kronice szkolnej zostanie zapisana złotymi zgłoskami. Podniosłość chwili, w której odsłonięty został obraz z wizerunkiem Janusza Korczaka otoczonego oczywiście dziećmi oraz spontaniczne oklaski uczniów wzbudziły wśród dorosłych wzruszenie, które malowało się na ich twarzach. A po zakończeniu oficjalnej części uroczystości nadszedł czas na poczęstunek i powrót do sumiennej i systematycznej pracy w szkole. I motto, które przyświecało uroczystości "Jeśli chcesz zmieniać świat zacznij od siebie" niech przyświeca społeczności szkolnej w każdym działaniu.