DSC 6755

Pradziad (1491 m npm) to nie tylko nazwa najwyższego szczytu pasma gór Wysokiego Jesionika. Od 2 lipca 1997 roku to również nazwa jednego z sześciu w całym kraju euroregionów, który zrzesza 45 członków po stronie polskiej (40 gmin i 5 powiatów) oraz 70 po stronie czeskiej (miasta i gminy z powiatów Bruntal i Jesenik). Obejmuje swoim zasięgiem około

800 tysięcy mieszkańców – 670 tys. po stronie polskiej i 125 tys. po stronie czeskiej. Chcąc uczcić dwudziestolecie wspólnej działalności miast i gmin polsko – czeskiego pogranicza w dniu 6 października 2017 roku w Hotelu Arkas w Pruszkowie odbyło się posiedzenie parlamentu euroregionu połączone z konferencją. Gminę Głuchołazy reprezentował Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński. W trakcie wydarzenia reprezentant Gminy Głuchołazy odebrał nagrodę "Od pomysłu do Współpracy" w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju polsko – czeskiego współdziałania oraz tworzenia kumulatywnej platformy dla rozwoju pogranicza i promocji Funduszu Mikro projektów. Ponadto Prezydium Euroregionu Pradziad wyróżniło Edwarda Szupryczyńskiego w uznaniu szczególnych zasług i pracy na rzecz rozwoju współpracy polsko – czeskiej wręczając mu Srebrny Honorowy Medal Euroregionu Pradziad. Dwudziestolecie działalności Euroregionu to przede wszystkim nawiązane porozumienia pomiędzy zrzeszonymi podmiotami, ale również lata wzajemnej nauki, której zasadniczym celem było realizowanie wspólnych projektów ale również promowanie wzajemnej współpracy. Lata pracy nie poszły na marne, ponieważ ogrom wspólnie organizowanych imprez lub wydarzeń w których promowana jest kultura czy tradycja najbliższych sąsiadów budują wzajemne relacje. Najlepszym przykładem dla nas jest Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej Kropka. Trzeci, festiwalowy dzień poświęcony jest czeskiej piosence wędrowców pod nazwą Trampská Hudba. Na kolejny okres współpracy polskich i czeskich gmin i miast Euroregionu Pradziad tj. Na lata 2014 – 2020 przeznaczono kwotę sięgającą 8.2 mln. euro. Zaplanowane na ten czas projekty pozwolą na poszerzenie wiedzy i pogłębienie wzajemnych relacji.

 

Foto: Studio EMKA – Marek Doskocz