Burmistrz Głuchołaz pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne, tematem których będzie : projekt Uchwały Rady Miejskiej w przedmiocie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 

 

Konsultacje odbywać będą się w dniu 13 lustopada o godzinach od 15:00 do 16:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ul. Rynek 15, sala posiedzeń na II piętrze.

więcej