Burmistrz Głuchołaz informuje, że na podstawie protokołu Komisji powołanej do przeprowadzenia głosowania na propozycje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy na 2018 rokz § 7 ust. 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy zadanie w kategorii ,,duże projekty” pn.,, Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich Bodzanów, Nowy Świętów, Gierałcice” oraz zadanie w kategorii ,,małe projekty” pn.,,Siłownia zewnętrzna” w Gierałcicach zostają zgłoszone do budżetu Gminy Głuchołazy na 2018r.

więcej