Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta - Decor sp. z o.o. wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej