Burmistrz Głuchołaz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - przeciwdziałanie uzależnieniom, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dożywianie najuboższych.

 

Więcej informacji na stronie: Biuletynu Informacji Publicznej