OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ  o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy

więcej