staże 30 www
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na staże dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO)

 

Zasady organizowania staży w 2018 r.:

 

- maksymalny okres odbywania stażu - 6 miesięcy

 

- minimalny okres zatrudnienia os. bezrobotnej po zakończonym stażu - 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy

 


Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w procedurze ciągłej w terminie od 22.03.2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na powyższy cel.

 

Podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest:

 

  • przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów (wniosek wraz z  załącznikami)
  • zapewnienie osobie bezrobotnej zatrudnienia po zakończonym stażu.

 

Pracodawca/Przedsiębiorca po zakończonym stażu zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej (stażysty) na okres 3 m-cy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu Pracy.

 

 

Link do ogłoszenia:

http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:2015.html