dsc07893 

Urodziła się jeszcze w zaborach, kiedy Polski od blisko 123 lat nie było na mapach Europy. W dniu 30 kwietnia 2018 roku Pani Bronisława Borysewicz obchodzi jubileusz stulecia. Odświętnie ubrana i przy pomocy laski o własnych siłach dotarła do sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach gdzie czekali na nią Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński oraz

Kierownik USC w Głuchołazach Grażyna Struzik, przyjaciele oraz delegacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Wojewódzkiego oraz ks. Edward Cichoń proboszcz Parafii św. Wawrzyńca w Głuchołazach. Burmistrz Głuchołaz wręczył jubilatce list gratulacyjny oraz drobne upominki. Pani Elżbieta Siwiec z nyskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w imieniu Prezesa ZUS wręczyła jubilatce decyzję o przyznaniu dodatkowego świadczenia pieniężnego z tytułu setnego jubileuszu. W imieniu Premiera Rządu RP Pana Mateusza Morawieckiego jubilatka otrzymała z rąk Pani Bożeny Kalecińskiej z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu list gratulacyjny. Był piękny tort oraz filiżanka kawy dla gości oraz garść wspomnień wyrażonych przez Panią Bronisławę. Biorąc pod uwagę częstotliwość uroczystości tak zacnych jubileuszy jak setne urodziny i długoletnie pożycia małżeńskie możemy postawić wniosek, że Głuchołazy posiadają warunki długowieczności. Jeszcze raz składamy serdeczne życzenia jubilatce i życzymy dwustu lat.