dsc03831

Zapowiadana jesienią 2017 roku inwestycja związana z budową na terenie Głuchołaz skateparku nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Ogłoszony w lutym 2018 roku przetarg pozwolił wyłonić wykonawcę tj. firmę 4SKATE Sp. z o.o. z siedzibą ul. Karola Miarki 18; 58-500 Jelenia Góra, która w ostatnim czasie przejęła teren przeznaczony na wykonanie inwestycji jako plac budowy. Ruszyły już prace ziemne, które

pozwolą na wkomponowanie budowanego obiektu w warunki terenowe umożliwiając jednocześnie osobom zainteresowanym podziwianie walorów widokowych Gminy Głuchołazy. Zgodnie z przygotowaną dokumentacją budowlaną projekt przewiduje utwardzenie nawierzchni w formie gładkiej, żelbetowej płyty z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach. Ponadto zaprojektowano także poręcze stalowe kotwione do nawierzchni. Kształt, forma oraz wielkość projektowanego placu i przeszkód zostały dostosowane do istniejącego terenu. Wymieniony w projekcie materiał do budowy nawierzchni w postaci płyty żelbetowej posiada spadki ułatwiające płynną jazdę na deskorolkach i rolkach oraz umożliwiające odprowadzenie wód opadowych na teren nieutwardzony w granicach własnej działki. Obiekt zostanie oświetlony dzięki zainstalowaniu nowoczesnych lamp, które umożliwią korzystanie z obiektu w warunkach wieczornych, a zarazem podniosą poziom bezpieczeństwa na obiekcie. Po wybudowaniu urządzeń charakterystycznych dla skateparku obiekt zostanie częściowo ogrodzony oraz zostaną wytyczone chodniki komunikacyjne do wejścia na obiekt. Przy wejściu na teren skateparku usytuowana będzie tablica informacyjna, na której znajdzie się miejsce dla regulaminu określającego warunki korzystania z obiektu. Dopełnieniem jego atrakcyjności będzie wykonanie trawników, które przywrócą zieleń wokół skateparku. Budowa skateparku jest częścią większego projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizacje społeczności lokalnej, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. Ogólna kwota, za którą wybudowany będzie głuchołaski skatepark wynosi blisko 800 tys. zl. Usytuowanie obiektu w rejonie Kompleksu Rekreacyjnego „Nad Białką” podniesie atrakcyjność tej części miasta i w skali roku przedłuży zainteresowanie samym całym kompleksem.