1

KONKURS EKOLOGICZNY „ŚMIECIOWY ŻNIWIARZ 2018r.”

W trosce o środowisko naturalne Burmistrz Głuchołaz ogłasza konkurs ekologiczny przeznaczony dla mieszkańców sołectwa Jarnołtówek- organizatora Dożynek Gminnych 2018, polegający na wykonaniu rzeźby ekologicznej.

Rzeźba ekologiczna przeprowadzona będzie w kategorii tematycznej „Śmieciowy żniwiarz 2018” jako dowolna przestrzenna forma plastyczna stworzona z wyłącznie z surowców wtórnych. Praca będzie oceniana za oryginalność, pomysłowość, pracochłonność i staranność wykonania. Treści pracy przestrzennej powinny reklamować idee: segregacji odpadów, recyklingu, odzysku, dożynek.

NAGRODY:I miejsce – bon o wartości 400zł

II miejsce – bon o wartości 300zł

III miejsce –bon o wartości 200zł

Wyróżnienia (4 szt.)– bon o wartości 100 zł

  • Aby zgłosić się do konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.głuchołazy.pl , w Urzędzie Miejskim w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska (parter, pokój nr 5), lub u sołtysa wsi.

  • Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, lub u sołtysa wsi w terminie do dnia 17.08.2018r.

  • Jury Konkursowe powołane przez Burmistrza Głuchołaz, będzie osobiście dokonywać oceny prac przygotowanych przez mieszkańców zgłoszonych do konkursu w dniu 24.08.2018r.

OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM NASTĄPI PODCZAS DOŻYNEK 2018 W DNIU 25.08.2018r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE !!!