dsc05432

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Głuchołazy leży w interesie wszystkich jej mieszkańców. Do tej kategorii działań zaliczamy zadania realizowane przez strażaków, związane z niesieniem pomocy przy ochronie życia i zdrowa uczestników ruchu drogowego oraz w terenie górzystym np. na szlakach turystycznych Gór Opawskich. Często to druhowie z OSP są pierwszą i niejednokrotnie jedyną służbą, która

dociera w teren górzysty, gdzie realizują zadania ratownicze, konieczne do ratowania życia i zdrowia turystów i wczasowiczów. Zarówno ochotnicy zrzeszeni w OSP jak i funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej nieustannie podnoszą swoje umiejętności doprowadzając je do perfekcji i to jest 50% sukcesu. Drugie 50% to nowoczesny sprzęt ratowniczy, który powinien być na stanie każdej jednostki OSP. Dlatego złożony przez Gminę Głuchołazy wniosek o pozyskanie środków finansowych z Funduszu Sprawiedliwości został zaakceptowany. Przy finansowym udziale własnym naszej gminy druhowie pozyskali kolejne elementy specjalistycznego wyposażenia, które przy niesieniu pierwszej pomocy są niezbędne. Wśród zakupionego sprzętu znalazły się m.in. torby ratownicze wyposażone w elementy niezbędne do niesienia pierwszej pomocy, nosze typu "deska" wraz ze stabilizatorem głowy oraz kręgosłupa w odcinku szyjnym, bosaki dielektryczne, parawany do osłony miejsca zdarzenia czy przenośne zestawy oświetleniowe. W dniu 3 sierpnia 2018 roku na terenie obiektów Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Głuchołazach Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński przekazał pozyskany sprzęt przedstawicielom jednostek OSP. W przekazaniu sprzętu uczestniczyli również Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nysie mł. bryg. mgr inż. Paweł Gotkowski oraz Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Głuchołazach mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Kobluk. Całkowity koszt przekazanego sprzętu to 67 tyś. zł. a zadanie to współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Druhowie z OSP są zadowoleni ze sprzętu ponieważ jego przekazanie spowoduje podniesienie poziomu niesionej pomocy osobom pokrzywdzonym i świadkom zdarzenia oraz przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa zarówno turystów i wczasowiczów wypoczywających w Gminie Głuchołazy jak i jej mieszkańców. I jak w swej krótkiej wypowiedzi życzył strażakom Edward Szupryczyński "oby nigdy sprzęt ten nie musiał być używany".