nyskie księstwo jezior i gór

ZAPROSZENIE

Gmina Głuchołazy serdecznie zaprasza na seminarium pt.:

Dziedzictwo górnictwa złota na pograniczu polsko-czeskim”
odbywające się w ramach projektu „Szlak Złotych Górników skarbem Głuchołaz”.

 

Seminarium odbędzie się 29 września 2018r. w Instytucie Dydaktyczno-Naukowym im. V. Priessnitza w Głuchołazach i przeznaczone jest dla przewodników oraz pilotów wycieczek.

Czas trwania: cały dzień

Tematyka seminaryjna:

1. Część referatowa połączona z prezentacją multimedialną na temat historii górnictwa złota na pograniczu polsko - czeskim

2. Część terenowa: spacer krajoznawczy szlakiem „Złotych Górników”.

 

Zgłoszenia należy przesyłać pisemne (kartę zgłoszenia) - drogą elektroniczną na adres: fundusze@glucholazy.pl pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, lub telefonicznie: 774092117

Ilość miejsc ograniczona

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Seminarium.

Seminarium jest bezpłatne