dsc06700

Stadion Miejski, który znajduje się w Głuchołazach przy ul. Konopnickiej 2 zyskał kolejne pomieszczenia. Obiekt zarządzany jest przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach. Odebrany w dniu 11 sierpnia 2018 roku budynek przeszedł gruntowny remont, dzięki któremu zmieniono przeznaczenie pomieszczeń znajdujących się w tym obiekcie. W ramach wymienionego zadania o nazwie

„Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w Głuchołazach na zaplecze sportowe” wykonano m.in. takie prace jak: prace rozbiórkowe i demontażowe wraz utylizacją materiałów; uzupełnienie ścian, wykonanie przesklepień  i zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych; wykonanie wieloporzewodowych kominów; wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, balustrady; wykonanie elewacji; wykonanie instalacji sanitarnej czy wykonanie kanalizacji sanitarnej w budynku wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej. Przypomnijmy, że realizacja tego zadania możliwa jest dzięki pozyskaniu przez Gminę Głuchołazy środków finansowych w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” realizowany w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa) RPO WO 2014-2020. Wyremontowany budynek już cieszy oczy. Jego funkcjonalność podniesie wartość organizacyjną imprez, w których wyremontowane pomieszczenia posłużą jako np. biuro zawodów. Pocieszającym jest również fakt, że zrealizowane zadanie jest jednym z ośmiu zadań zaplanowanych do realizacji w ramach wymienionego projektu.