caz
Starosta Nyski pozyskał blisko 460 tys. zł z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację  programu przeznaczonego na aktywizację osób bezrobotnych. Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie udzielenie wsparcia 60 osobom bezrobotnym w postaci zatrudnienia subsydiowanego min. robót publicznych, refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy, przyznania bezrobotnym bonu na zasiedlenie a także  szkoleń. 

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie - www.pup.nysa.pl