dofinansowanie
W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Głuchołazy otrzymała na podstawie umowy nr 67/2018/G-16/OZ-ZOA/D z dnia 22 sierpnia 2018 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchołazy –  w roku 2018”

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 25 565,55. Kwota dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosła 21 730,71. Pozostała część została pokryta ze środków Powiatu Nyskiego, Gminy Głuchołazy oraz Beneficjentów końcowych. W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 69,49 Mg.

Odbiór i demontaż płyt eternitowych odbywał się od 20 sierpnia do 28 września br. W projekcie wzięło udział 25 właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy. Z 3 obiektów zdemontowano płyty cementowo-azbestowe. W 22 przypadkach specjalistyczna firma jedynie odebrała  z  nieruchomości wyroby zawierające azbest, celem unieszkodliwienia na składowisku odpadów.

W przypadku kontynuacji projektu przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Gminę Głuchołazy, warunki nowego naboru wniosków będą znane początkiem 2019 r.