Burmistrz Głuchołaz pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne, tematem których będzie : projekt uchwały Rady Miejskiej w przedmiocie przyjęcia na 2019 r. Programu współpracy gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

Konsultacje odbywać będą się w dniu 17 października br., o godzinach od 14:00 do 15:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ul. Rynek 15, sala posiedzeń na II piętrze.Zarządzenie nr 1715-PR.385.2018 Burmistrza Głuchołaz