1841 06 18 ms czyste powietrze plakat3 1

eko DOPŁATY - na wymianę pieca i termomodernizację !!! Ty zmieniasz piec, my pokrywamy koszty !!! Przyjdż na spotkanie i dowiedz się więcej !!! Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach 12 października 2018 roku godz. 18.00. Więcej o programie Czyste Powietrze - Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do

atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji
budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzac energią. Działania te nie tylko pomogą chronić  środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW).
103 mld. zł do wykorzystania do 2029 roku na wymianę/zakup i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizację
Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:
wymianę starych zródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu;
docieplenie przegród budynku;
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Twój mądry wybór na rzecz ochrony zdrowia, klimatu i środowiska.