Wniosek dostępny do pobrania - tutaj - lub na stronie www.rozbudowa-glucholazy.pl Ewentualne opinie i uwagi do rozwiązań projektowych można kierować na adres: GDDKiA Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole lub mailowo na adres: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl