Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 848/227 położonej w Bodzanowie - więcej