dsc02884 

Nyska firma „Archi - Concept” Piotra Opałki przedstawiła zwizualizowany projekt przebudowy starego dworca PKS oraz dworca kolejowego Głuchołazy – Miasto w głuchołaskie Centrum Przesiadkowe. Przypomnijmy, że wszystko dzięki pozyskaniu dofinansowania z funduszy europejskich. 5 grudnia 2017 r. Zarząd

Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4739/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na najlepszy projekt zagospodarowania przestrzeni miejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zatwierdził „Listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. Wśród 16 projektów z województwa opolskiego na 3 miejscu znalazł się projekt Gminy Głuchołazy „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej”. Kolejny z ośmiu projektów nabiera kształtów, a jego ostateczny kształt przedstawiamy poniżej.            Grzegorz Rudecki