20181108 113737

Wybory samorządowe, podobnie jak w Polsce, odbyły się również w Republice Czeskiej. Tam, inaczej niż w Polsce, wybory trwają dwa dni i odbyły się 6 i 7 października (piątek i sobota). Oprócz składów rad miejskich, zmienili się także burmistrzowie, których inaczej niż w Polsce wybiera nowy samorząd. W czwartek, 8 listopada, burmistrz Szupryczyński spotkał się z

nowymi władzami partnerskich czeskich gmin: Zlatych Hor, Mikulovic i Jesenika.

W Zlatych Horach funkcję burmistrza już kolejną kadencję będzie pełnił Milan Rác. Na pierwszym posiedzeniu nowej rady pojawił się jednak problem z wyborem jego zastępcy. W Republice Czeskiej w samorządach gminnych działają również zarządy wybierane spośród radnych. To one wskazują burmistrza oraz jego zastępców. Niestety nowa rada nie zgodziła się na ponowny wybór Jiřího Kozela, którego wskazywał burmistrz Rác. Wybór nowego zarządu ma być rozstrzygnięty do końca listopada.

W Mikulovicach zmienił się nieco skład zarządu ale wójtem dalej będzie Roman Šťastný, a jego zastępcą Jiří Šimík. Podobnie jak w Zlatych Horach, omówiono tu plany wspólnych działań w najbliższym czasie. Obie strony były zgodne, że jednym z najpilniejszych zadań jest dokończenie asfaltowej ścieżki pieszo-rowerowej, jaka poprowadzona zostanie od mostu „kratowego” do granicy państwa.

Największe zmiany w nowym samorządzie nastąpiły w Jeseníku. Tutaj, dotychczasową burmistrz Janę Konvičkovą, zastąpiła dotychczasowa wiceburmistrz Zdeňka Blišťanová. Ponieważ w Jeseniku jest dwóch zastępców burmistrza nową burmistrz zastępują: Tomáš Vlazlo i Václav Urban. Dotychczasowy wiceburmistrz Petr Procházka pozostał tylko radnym miejskim. W poprzedniej kadencji obie gminy wspólnie realizowały projekty odnowy zabytków i rozwoju ruchu turystycznego i ten kierunek powinien być dalej utrzymany. Burmistrzowie zgodzili się również, co do konieczności utworzenia nowego przystanku kolejowego w Głuchołazach i przedłużenia połączenia z Jesenika przynajmniej do Nysy.