46483080 2309976799236999 3196770512332128256 n

Działają przy Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Głuchołazach. Ich aktywność w płaszczyźnie najbliższej sercu czyli propagowaniu czytelnictwa jest zauważalna nie tylko na terenie miasta. Dlatego każdy sukces organizacyjny czy zauważenie ich działalności przez instytucje zewnętrzne napawa optymizmem każdego mieszkańca Głuchołaz. Przykładem jest wyróżniony udział w

dziesięciomiesięcznym konkursie „Opolskie Dyskusyjne Kluby Książki – Otwarta Strefa Czytelnika”. Jak pisze moderator klubu Joanna Ćwiek: konkurs został rozstrzygnięty. W marcu 2018 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu ogłosiła konkurs na najbardziej aktywny Dyskusyjny Klub Książki. Spośród 55 DKK działających na terenie Województwa Opolskiego w konkursie wzięło udział 9 klubów. Ideą konkursu było wyłonienie spośród opolskich Dyskusyjnych Klubów Książki klubu najaktywniejszego, który najpełniej realizuje zadania związane z popularyzacją czytelnictwa. Konkurs trwał od 1 stycznia do 31 października br. Pomimo ogłoszenia konkursu w marcu 2018 komisja uwzględniła imprezy zorganizowane w miesiącach styczeń i luty 2018. Głównym założeniem konkursowym była intensyfikacja działań czytelniczych klubu na rzecz lokalnego środowiska. Podejmowanie działań, które sprzyjają aktywizacji życia kulturalnego, które czynią klub bardziej widocznym miały pomóc w zachęceniu do czytania środowiska mało aktywne czytelniczo. Jury w składzie: Jolanta Zakrawacz, Ewa Dorosz, Katarzyna Ostrowska - Pałyga podczas posiedzenia dnia 09.11.2018 r. wybrało następujących zwycięzców: I miejsce – Dyskusyjny Klub Książki w Głuchołazach moderator Joanna Ćwiek; II miejsce – Dyskusyjny Klub Książki Filia nr 1 w Strzelcach Opolskich moderator Iwona Szymańska;III miejsce – Dyskusyjny Klub Książki w Malni moderator Krystyna Kubiczek" Gratulujemy sukcesu i życzymy pomyślności i zaczytania na przyszłość.

Grzegorz Rudecki