dsc05126 

Inauguracyjną Sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach otworzył najstarszy wiekiem Radny – Senior Michał Koszut, który zgodnie z przewidzianym porządkiem obrad przewodniczył sesji do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach VIII kadencji. Pełne kworum Rady Miejskiej zostało zaprzysiężone i

każdy radny uzyskał zaświadczenie o wyborze. Spośród 21 radnych na fotelu Przewodniczącego zasiadł Mariusz Migała, a jego zastępcą został Kazimierz Stychno. W toku dalszych obrad Rada Miejska Wręczyła zaświadczenie o wyborze nowo wybranemu Burmistrzowi Głuchołaz Edwardowi Szupryczyńskiemu, a następnie złożył on ślubowanie. Tak zapoczątkowana kadencja Rady Miejskiej spotykać się będzie na sesjach zwyczajnych w każdą ostatnią środę miesiąca. Ciekawostką jest uruchomiony po raz pierwszy elektroniczny system głosowania. Ułatwi on posiedzenia zarówno w wymiarze organizacyjnym jak archiwizacyjnym, co przyspieszy raelizację zadań z zakresu dokumentowania prac Rady Miejskiej. Ponadto wszystkie posiedzenia Rady Miejskiej, odbywające się na sali obrad Urzędu Miejskiego w Głuchołazach będą transmitowane na żywo. Transmisje będzie można oglądać pod linkiem - http://bip.glucholazy.pl/580/646/transmisja-z-obrad-rady-miejskiej-w-glucholazach.html .