img 20181125 113506Od dnia 28 listopada rozpoczną się w rezerwacie Cicha Dolina prace mające na celu usunięcie części martwych świerków zagrażających bezpieczeństwu na

szlakach turystycznych. Do dnia 24 grudnia planowane jest wycięcie blisko 500 martwych drzew w pasie do 30 m od traktów i ścieżek po których poruszają się turyści. Całe zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z pisemnymi zaleceniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. W większości drewno zostanie zatrzymane w rezerwacie do naturalnego rozkładu. W wyjątkowych sytuacajch część pozyskanego drewna zostanie zagospodarowana zgodnie z zasadami pozyskiwania tak jak w lesie gospodarczym. Do zakończenia prac Nadleśnictwo Prudnik prosi o zachowanie szczególnej ostrożności i w miarę możliwości zamiany planów wędrówek w obrębie rezerwatu "Cicha Dolina". Do prac zostanie wykorzystany ciężki sprzęt w tym harwester.

Więcej informacji na stronie: http://www.prudnik.katowice.lasy.gov.pl/