edward ilnicki sepii

Z wielkim żalem informujemy, że odszedł od nas wspaniały człowiek - Edward Ilnicki. Działacz społeczny, Prezes Klubu Turystyki Narciarskiej przy Oddziale PTTK w Głuchołazach, muzyk, sportowiec i nauczyciel. Swoją nauczycielską przygodę rozpoczął w 1975 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach, gdzie w rożnych okresach nauczał wychowania muzycznego oraz wychowania fizycznego. Po odejściu w 2005 roku na emeryturę poświęcił się

dwóm pasjom – muzyce i turystyce narciarskiej. Propagował narciarstwo zjazdowe oraz narciarstwo biegowe. Był inicjatorem założenia w 2006 roku Klubu Turystyki Narciarskiej przy Oddziale PTTK w Głuchołazach, gdzie jako instruktor szkolił dzieci i młodzież. Z jego inicjatywy powstały trasy biegowe, a sam klub pozyskał niezbędny do ich wytyczania sprzęt. Wieloletni uczestnik największej w Polsce imprezy narciarstwa biegowego – Biegu Piastów w Jakuszycach. Rodzinie i bliskim Burmistrz Głuchołaz składa wyrazy głębokiego współczucia i żalu.