dsc06139

Oliwia Beztroska reprezentująca Centrum Kultury w Głuchołazach, gdzie pracuje pod kierunkiem Beaty Puzia, otrzymała na XXXIV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci Szkół Podstawowych w Legnicy – dwie Nagrody Specjalne! A są to : Nagroda Specjalna Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Legnicy oraz Nagroda

Specjalna Piotra Szymczewskiego. Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Legnicy odbył się w dniach 22-25 listopada. To tam, przyjechali najlepsi krasomówcy z całej Polski, laureaci eliminacji wojewódzkich. Konkursy krasomówcze należą do jednych z najtrudniejszych, ponieważ, w większości przypadków trzeba napisać tekst i to dość obszerny, no i oczywiście pięknie go zaprezentować. Celem konkursów jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, ale również rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych, zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii, dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach. Gratujemy Oliwii tego pięknego sukcesu, cieszymy się bardzo, że historia naszego miasta miała okazję zaistnieć w Legnicy, gdzie wysłuchali jej uczestnicy konkursu krasomówczego z całej Polski. To przecież nic innego, jak promocja naszej małej ojczyzny.