dsc06312 

Organizatorzy obchodów XXX lecia Parków Krajobrazowych Góra św. Anny i Góry Opawskie wybrali bardzo ciekawe miejsce na zaprezentowanie wystawy poświęconej historii Parków oraz faunie i florze występującej na terenie tych obszarów. Wszyscy zainteresowani w dniu 2 grudnia 2018 roku zebrali się dzięki przychylności zarządu

Fundacji Benevolens przy byłym ośrodku „Górnik”, skąd można było również zauważyć postęp prac związanych z renowacją Górnego Stawu jak również górnej części Parku Zdrojowego. Na otwarcie wystawy zaproszono pierwszego dyrektora Parku Krajobrazowego Góry Opawskie Pana Bogusława Gębalę, który w kilku zdaniach opisał początki działalności tej instytucji. Trudności jakie stały na drodze w działalności parków wydawałyby się w chwili obecnej prozaiczne, ale w tamtych czasach, kiedy szczytem marzeń było wydania niewielkiej broszury reklamującej walory przyrodnicze Parku graniczyło z cudem. Dlatego pierwsze plansze poglądowe wykonywane były po prostu pędzlem. W chwili obecnej parki dysponują siecią szlaków przygotowanych pod bardzo zróżnicowane grupy turystyczne jak i indywidualnych turystów. Dużą popularnością cieszą się ścieżki dydaktyczne, stanowiące element przygotowywanych prelekcji dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Wymienione wydarzenie, którego organizatorami byli: Fundacja Benevolens, Oddział PTTK Tryton w Nysie oraz Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „PRO natura” uzupełniła wystawa prac Pani Renaty Kukli pt. „Krajobrazy Gór Opawskich” oraz muzyczna oprawa Dawida Brzozowskiego. Polecając nawet przy obecnej pogodzie spacery w rejonie Parku Zdrojowego w Głuchołazach zachęcamy do zapoznania się z wymienioną wystawą.