mapa planowanej obwodnicy głuchołaz
 

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński w dniu 21 listopada 2018 roku wystąpił do Rady Ministrów z wnioskiem o budowę obwodnicy Głuchołaz w zamian za projektowaną przebudowę drogi krajowej nr 40 przez miasto. Także Rada Miejska w Głuchołazach na posiedzeniu w dniu 21 listopada br. jednogłośnie podjęła uchwałę, w której zwraca się do

Rady Ministrów o budowę obwodnicy zamiast przebudowy istniejącej drogi popierając uzasadnienie takiego kroku zawarte w piśmie Burmistrza Głuchołaz. Starania Burmistrza Głuchołaz o obwodnicę trwają od ok. 10 lat. W październiku br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Opole przeprowadził w Głuchołazach konsultacje społeczne projektowanej przebudowy ulicy Skłodowskiej, Sikorskiego i Kraszewskiego. Negatywny oddźwięk tych konsultacji utwierdził Burmistrza i radnych, że należy kontynuować starania o obwodnicę zamiast przebudowy istniejącej drogi. Zwłaszcza, że rząd przeznaczył już kilkadziesiąt mln zł na drogę w Głuchołazach. Należy mieć świadomość, że jeśliby doszło do przebudowy za tak duże środki istniejącej drogi przez miasto, to budowa obwodnicy odsunie się w czasie na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat i nadal przez centrum miasta m.in. przejeżdżać będą tranzytem TIR-y z Czech i do Czech. Aby merytorycznie dyskutować i podejmować decyzję na zlecenie gminy specjalistyczna zewnętrzna firma opracowała wstępną koncepcję kilku możliwych wariantów obwodnicy. Koncepcja ta jest zgodna z obowiązującym studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Należy nadmienić, że zgodnie z obowiązującą w Polsce tzw. specustawą dot. budowy dróg w sytuacji podjęcia decyzji o budowie obwodnicy ani opracowana koncepcja ani studium zagospodarowania przestrzennego gminy nie będą wiążące dla inwestora, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestor będzie mógł wybudować obwodnicę po innej trasie, jeśli wybierze takie rozwiązanie jako korzystniejsze. Jakie będą decyzje okaże się w najbliższym czasie, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.       Grzegorz Rudecki

 

 List do Rady Ministrów