br1a3448

Diament Polskiej Innowacyjności 2018 oraz tytuł „Rekomendowana Marka Polskiej Gospodarki” przyznane SP ZOZ Szpitalowi Specjalistycznemu MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II przez Ogólnopolska Federację Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, za

stosowanie innowacyjnych metod usprawniania pacjentów.

Szpital zdobył kolejną nagrodę „ Diament Innowacyjności 2018” w Programie „ Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”. Program powstał z inicjatywy Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, którego celem jest propagowanie i umacnianie etycznych norm oraz standardów w obszarach: przedsiębiorczości, instytucji jak również w ochronie zdrowia. W ramach Programu przyznawany jest tytuł „Rekomendowana Marka Polskiej Gospodarki”, oraz realizowane są Projekty: „Rzetelni”, „Liderzy Polskiej Gospodarki” oraz „Diamenty Polskiej Gospodarki.

Pani dr Krystyna Rasłwska pełniąca funkcję zastępcy dyrektora ds. medycznych, reprezentowała SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II podczas Wielkiej Gali 2018 - SYLWETKI i MARKI POLSKIEJ GOSPODARKI, podczas której decyzją Rady Programowej Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy .pl, przyznano naszej placówce statuetkę i dyplom w kategorii „Diament Innowacyjności 2018”, a także tytuł „ Rekomendowana Marka Polskiej Gospodarki”. Rada Programowa przyznając statuetkę Diament Innowacyjności 2018, doceniła zaangażowanie naszego szpitala w działalność badawczą pod kierunkiem Pana prof. Jana Szczegielniaka oraz wprowadzenie innowacyjnej metody wirtualnej rehabilitacji do standardu postępowania rehabilitacyjnego w dedykowanych sesjach treningowych pacjentów placówki. Wszystkim Laureatom Programu „ Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” oraz zaproszonym gościom życzenia złożył Prezes Przedsiębiorcy.pl Pan Robert Składowski, a także odczytano list Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Marka Kuchcińskiego, w który podziękował za pożyteczną prace oraz życzył wszelkiej pomyślności w realizacji przyszłych planów.

Stosowana w naszym szpitalu w Pracowni Rehabilitacji Wirtualnej innowacyjna metoda usprawniania pacjentów pulmonologicznych kreuje nową jakość świadczeń medycznych. Jest przyjazna dla pacjenta, pozwala uzyskać podwójny efekt terapeutyczny: wzmacnia pozytywne wyniki usprawniania, stosując stopniowany poziom trudności w ćwiczeniach, a także co jest niezmiernie ważne w procesie leczenia, skutecznie zmniejsza poziom napięcia emocjonalnego pacjenta poprzez jego interaktywny udział w sesjach treningowych. Wirtualna rehabilitacja opiera się na programach komputerowych, których podstawą jest odczyt ruchów chorych za pomocą trójwymiarowej kamery lub sensorów umieszczonych na ciele ćwiczącego i przeniesienie ich na ekran do wykreowanego komputerowo otoczenia. W wirtualnej rehabilitacji wykorzystywane są gry komputerowe, które umożliwiają wirtualne chwytanie, rzucanie, dmuchanie, przeciąganie, podnoszenie czy strącanie obiektów pojawiających się na ekranie. Ponadto wykorzystanie programów komputerowych pozwala samym Fizjoterapeutom kontrolować przebieg sesji terapeutycznych, czas trwania zadania, jego intensywność oraz informować o popełnianych błędach a także przekazywać wskazówki dotyczące korekcji danego ruchu. Przyznany tytuł „Rekomendowana Marka Polskiej Gospodarki” oraz Diament Innowacyjności 2018, będzie z pewnością dla nas impulsem do dalszych działań dla dobra pacjentów, których dobro jest naszą najważniejszą wartością i celem.