W związku z realizacją Planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 - kampania informacyjna preentująca wyniki wdrożenia LSR - tutaj.