Burmistrz Głuchołaz ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert zadania publiczne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 z późn.zm.). Wyniki dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.