miejska rada seniorów
Realizując zapisy Uchwały nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach  z dnia 25 marca 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów, zmienionej Uchwałą nr XLVIII/473/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2018r. Burmistrz Głuchołaz ogłasza termin, tryb i zasady wyborów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach. Lista kandydatów dostępna tutaj.